Raporty giełdowe

Raporty bieżące

2024-05-28 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego (pozycja zyski zatrzymane) na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku netto za rok 2023 

2024-05-28 Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego (pozycja zyski zatrzymane) na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku netto za rok 2023 

2024-04-14 Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Infection Free Zone

2024-04-14 Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Yet Another Fantasy Title

2024-03-19 Informacja o zawarciu umowy na wykonanie i wydanie gry Survival Machine w wersji na PC

2024-03-07 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

2024-02-21 Ustalenie daty premiery gry „Infection Free Zone” na 11 kwietnia 2024 roku 

2024-02-19 Zawarcie umowy na wydanie gry pt. „Infection Free Zone” na konsole 

2024-01-26 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku 

2023-11-22 Informacja o zawarciu umowy na wykonanie i wydanie gry Dust Riders w wersji na PC 

2023-10-22 Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Pandemic Train 

2023-10-09 Informacja o zawarciu umowy sprzedaży praw oraz aneksu do umowy wydawniczej dotyczącej gry Medic: Pacific War 

2023-08-11 Objęcie akcji Desert Shrimp Games Inc. z siedzibą w Las Vegas, NV

2023-08-10 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o rozwiązaniu umowy wydawniczej dotyczącej gry Yet Another Fantasy Title

 GAMES OPERATORS S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Delivery Inc.

 GAMES OPERATORS S.A.: Zawarcie z Noobz from Poland S.A. umowy o współpracy w zakresie preprodukcji gry Total Tank World

24.06.2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

23.06.2023 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GAMES OPERATORS S.A. w dniu 23 czerwca 2023 r. 

23.06.2023 Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy 

19.06.2023 Informacja o zawarciu umowy dystrybucyjnej dotyczącej gry Infection Free Zone

15.06.2023 Informacja o wejściu w życie umowy podwykonawstwa w ramach projektu dofinansowanego przez NCBiR 

29.05.2023 Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 

26.05.2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMES OPERATORS S.A.

19.05.2023 ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 

10.05.2023 Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

31.01.2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

09.01.2023 Informacja o zawarciu umowy na wykonanie i wydanie gry Dissident w wersji na PC 

23.12.2022 Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu NCBiR

01.12.2022 Komunikat KDPW – rejestracja akcji serii E

30.11.2022 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E

15.11.2022 Warunkowa rejestracja akcji serii E Spółki w KDPW

02.10.2022 Informacja o zawarciu umowy na wykonanie i wydanie gry Blockbuster Inc. w wersji na PC

30.09.2022 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

29.09.2022 GAMES OPERATORS S.A.: Postanowienia sądu rejestrowego dotyczące rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz odmowy rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

22.08.2022 Informacja o zawarciu umowy na wykonanie i wydanie gry Yet Another Fantasy Title (YAFT) w wersji na PC

1.08.2022 Informacja o zawarciu umowy znaczącej z Maximum Games

27.07.2022 Informacja o zawarciu umowy znaczącej z Plug In Digital

1.07.2022 Informacja o zawarciu umowy na wykonanie i wydanie gry Pandemic Train w wersji na PC

1.07.2022 GOP RB 17_2022 akcjonariusze 5%

1.07.2022 GOP RB 16_2022 uchwały ZWZ

1.07.2022 Dywidenda

1.07.2022 GOP RB 14_2022 powołanie członków RN

27.06.2022 Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej GAMES OPERATORS S.A. nowej kadencji 

22.06.2022 Zawarcie umowy istotnej

31.05.2022 Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej co do tego wniosku 

19.04.2022 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego GAMES OPERATORS S.A. 

15.04.2022 Informacja o zawarciu umowy na wykonanie i wydanie gry King of the Dwarves w wersji na PC

22.03.2022 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GAMES OPERATORS S.A. w dniu 22 marca 2022 r. 

22.03.2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

22.03.2022 Powołanie Członka Rady Nadzorczej GAMES OPERATORS S.A. 

03.03.2022 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej GAMES OPERATORS S.A. 

23.02.2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMES OPERATORS S.A.

02.02.2022 Otrzymanie rezygnacji od Członka Rady Nadzorczej Games Operators S.A. 

31.01.2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku 

07.01.2022 Informacja o zawarciu umowy na wykonanie i wydanie gry Delivery Inc. w wersji na PC 

29.12.2021 Informacja o zawarciu umowy znaczącej z Walkabout Games sp. z o.o.

17.12.2021 Informacja o zawarciu umowy znaczącej z Humble Bundle Inc.

07.12.2021 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

19.11.2021 Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry CountryBalls Heroes

28.10.2021 Informacja o zawarciu umowy dotyczącej stworzenia istotnej części gry Infection Free Zone

24.10.2021 Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Aquarium Designer

05.10.2021 Korekta raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2021

15.09.2021 Informacja o dywidendzie

14.09.2021 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii D

09.09.2021 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby akcji serii D (sprostowanie omyłki w KRS)

07.09.2021  Warunkowa rejestracja akcji serii D Spółki w KDPW

03.09.2021 Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Rustler

27.08.2021 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki załącznik – Statut

2.08.2021
1.08.2021
25.07.2021
07.07.2021
05.07.2021
30.06.2021
17.06.2021
16.06.2021
16.06.2021
16.06.2021
16.06.2021
14.06.2021
19.05.2021
18.05.2021
18.05.2021
14.05.2021
11.05.2021
Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
05.05.2021
23.04.2021
20.04.2021
15.04.2021
02.04.2021
30.03.2021
24.03.2021
09.03.2021
21.02.2021
17.01.2021
02.12.2020
13.09.2020
08.10.2020
13.09.2020
09.01.2020
30.08.2020
25.08.2020
14.08.2020
12.08.2020
30.07.2020
19.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
27.06.2020
27.06.2020
27.06.2020
26.06.2020
16.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
24.05.2020
19.05.2020
19.05.2020 Zwołanie
19.05.2020
19.05.2020
10.05.2020
05.05.2020
30.04.2020
28.04.2020
27.04.2020
27.04.2020
24.04.2020
23.04.2020 Zawiadomienie o zamiarze wydania dodatku do gry 112 Operator, ze sprzedaży którego zysk zostanie przeznaczony na cele związane ze zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2 i jej skutków
21.04.2020 Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B oraz wprowadzenie akcji serii B do obrotu
20.04.2020
20.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020

Raporty okresowe

Informacje o istotnych transakcjach

Obecnie brak informacji o istotnych transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane, spełniającej kryteria określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Informacje o działalności charytatywnej

Wydatki na cele charytatywne w 2021:

W 2021 były przekazywane na cele charytatywne związane walką z covid w kwocie:
oraz