Rada Nadzorcza

Pani Martyna Jagodzińska– Przewodnicząca Rady Nadzorczej

rok urodzenia: 1989

Martyna Jagodzińska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła min. studia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.

Martyna Jagodzińska została powołana do Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej na podstawie Uchwał nr 16A i 16B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Games Operators SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Doświadczenie zawodowe:

2019 – obecnie Doradztwo w zakresie strategii, rozwoju i innowacji
2011 – 2016 Deloitte Audyt – Senior Audit Consultant
2009 – 2011 BCG || EY Advisory || Rondo Partners || Martis Consulting

Pani Kamila Dulska Maksara – Członek Rady Nadzorczej

rok urodzenia: 1988

Prawnik, aktywna zawodowo od 2012 r . Od 2017 r. świadczy usługi doradztwa prawnego i biznesowego, różnym podmiotom z branży gamedev – od początkujących developerów i indyków, poprzez małe i średnie studia deweloperskie, na wydawcach kończąc. Wyspecjalizowana w problematyce praw autorskich oraz w prawie handlowym ze szczególnym naciskiem na corporate governance i relacje inwestorskie. Zwolenniczka propagowania wiedzy i budowania świadomości prawniczej wśród deweloperów podczas licznych konferencji branżowych zarówno polskich jak i międzynarodowych.

Pan Piotr Karbowski – Członek Rady Nadzorczej

rok urodzenia: 1985

Adres służbowy: ul. Fedorowicza 19, 05-08- Hornówek.

Piotr Karbowski posiada wykształcenie techniczne średnie. Z zawodu jest technikiem elektronikiem. W 2005 roku ukończył Augustowskie Centrum Edukacyjne w specjalizacji technik elektronik. W 2008 ukończył policealną szkołę ochrony osób i mienia OCHIKARA w specjalizacji technik ochrony fizycznej osób i mienia. W 2007-2008 uczęszczał do Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, studiując informatykę. 

Piotr Karbowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekształcenia spółki (Repertorium A. Nr 1131/2019). Piotr Karbowski pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od dnia 15 maja 2019 roku tj. od daty rejestracji Spółki w KRS. 

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie CreativeForge Games S.A. – Prezes Zarządu;
 • 2019 – obecnie Mobil Titans S.A. – wspólnik;
 • 2019 – obecnie Wastelands S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – 2019 Gameboom VR Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
 • 2018 – obecnie PlayWay Estonia OU – Prezes Zarządu;
 • 2018 – obecnie Stolen Labs S.A. – Prezes Zarządu;
 • 2018 – obecnie Pixel Flipper S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Ragged Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Console Labs S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Dodatkowo Piotr Karbowski od 2015 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa między innymi dotyczącego gier komputerowych. Ponadto, w latach 2015-2018 Piotr Karbowski prowadził własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. 

Pan Jakub Marszałkowski – Członek Rady Nadzorczej

rok urodzenia: 1978

Adres służbowy: Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.

Jakub Marszałkowski posiada wykształcenie wyższe. W 2005 roku ukończył studia na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (obecnie Collegium Da Vinci). W 2010 roku ukończył studia magisterskie uzupełniające o specjalności Gospodarka Elektroniczna na kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej. Dodatkowo w 2017 roku ukończył studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyki. 

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 – obecnie Fundacja Vitruvio – Wiceprezes Zarządu, Współzałożyciel;
 • 2015 – obecnie Fundacja Indie Games Polska – Członek Rady Fundacji, Współzałożyciel;
 • 2013 – obecnie Politechnika Poznańska – asystent, adiunkt;
 • 2013 – obecnie Game Industry Conference – przewodniczący komitetu organizacyjnego;
 • 2010 – obecnie Periodyk „Homo Ludens” – członek redakcji

Pan Piotr Bator – Członek Rady Nadzorczej

rok urodzenia: 17.07.1993

Piotr Bator posiada wykształcenie wyższe: w 2019 r ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość.

Doświadczenie zawodowe:

2021 – obecnie T-Mobile Polska, Starszy Analityk | Dział Strategii Korporacyjnej
2020 – 2021 Ciech S.A.,  Analityk

2019-2020 Kearney, Młodszy Analityk

2019 Forevest Capital Partners , Praktykant

205-2016, PKO BP, Asystent Prezesa Zarządu