Kalendarium 

[2021]

I. Termin przekazania raportu rocznego za 2020 rok – 30 marca 2021 r.
II. Termin przekazania raportu za I kwartał 2021 roku – 28 maja 2021 r.
III. Termin przekazania raportu za I półrocze 2021 roku – 30 września 2021 r.
IV. Termin przekazania raportu za III kwartał 2021 roku – 29 listopada 2021 r.

[2020]

2020.04.17 Pierwsze notowanie akcji i praw do akcji Games Operators SA na GPW w Warszawie