Kalendarium 

[2023]
I. Termin przekazania raportu rocznego za 2022 rok – 28 luty 2023 r.
II. Termin przekazania raportu za I kwartał 2023 roku – 30 maja 2023 r.
III. Termin przekazania raportu za I półrocze 2023 roku – 29 września 2023 r.
IV. Termin przekazania raportu za III kwartał 2023 roku – 29 listopada 2023 r.

[2022]
I. Termin przekazania raportu rocznego za 2021 rok – 29 kwietnia 2022 r.
II. Termin przekazania raportu za I kwartał 2022 roku – 30 maja 2022 r.
III. Termin przekazania raportu za I półrocze 2022 roku – 30 września 2022 r.
IV. Termin raportu za III kwartał 2022 roku – 29 listopada 2022 r.

[2021]

I. Termin przekazania raportu rocznego za 2020 rok – 30 marca 2021 r.
II. Termin przekazania raportu za I kwartał 2021 roku – 28 maja 2021 r.
III. Termin przekazania raportu za I półrocze 2021 roku – 30 września 2021 r.
IV. Termin przekazania raportu za III kwartał 2021 roku – 29 listopada 2021 r.

[2020]

2020.04.17 Pierwsze notowanie akcji i praw do akcji Games Operators SA na GPW w Warszawie