Raporty giełdowe

Raporty bieżące 

19.11.2021 Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry CountryBalls Heroes

28.10.2021 Informacja o zawarciu umowy dotyczącej stworzenia istotnej części gry Infection Free Zone

24.10.2021 Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Aquarium Designer

05.10.2021 Korekta raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2021

15.09.2021 Informacja o dywidendzie

14.09.2021 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii D

09.09.2021 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby akcji serii D (sprostowanie omyłki w KRS)

07.09.2021  Warunkowa rejestracja akcji serii D Spółki w KDPW

03.09.2021 Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Rustler

27.08.2021 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki załącznik – Statut

2.08.2021
1.08.2021
25.07.2021
07.07.2021
05.07.2021
30.06.2021
17.06.2021
16.06.2021
16.06.2021
16.06.2021
16.06.2021
14.06.2021
19.05.2021
18.05.2021
18.05.2021
14.05.2021
11.05.2021
Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
05.05.2021
23.04.2021
20.04.2021
15.04.2021
02.04.2021
30.03.2021
24.03.2021
09.03.2021
21.02.2021
17.01.2021
02.12.2020
13.09.2020
08.10.2020
13.09.2020
09.01.2020
30.08.2020
25.08.2020
14.08.2020
12.08.2020
30.07.2020
19.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
27.06.2020
27.06.2020
27.06.2020
26.06.2020
16.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
24.05.2020
19.05.2020
19.05.2020 Zwołanie
19.05.2020
19.05.2020
10.05.2020
05.05.2020
30.04.2020
28.04.2020
27.04.2020
27.04.2020
24.04.2020
23.04.2020 Zawiadomienie o zamiarze wydania dodatku do gry 112 Operator, ze sprzedaży którego zysk zostanie przeznaczony na cele związane ze zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2 i jej skutków
21.04.2020 Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B oraz wprowadzenie akcji serii B do obrotu
20.04.2020
20.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020

Raporty okresowe

 

Informacje o istotnych transakcjach

Obecnie brak informacji o istotnych transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane, spełniającej kryteria określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).