Raporty giełdowe

Raporty bieżące 

07.07.2021  Informacja o zawarciu umowy znaczącej dotyczącej gry Cyber Ops

05.07.2021 Ustalenie daty premiery i ceny gry 112 Operator na Nintendo Switch

30.06.2021
17.06.2021
16.06.2021
16.06.2021
16.06.2021
16.06.2021
14.06.2021
19.05.2021
18.05.2021
18.05.2021
14.05.2021
11.05.2021
Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
05.05.2021
23.04.2021
20.04.2021
15.04.2021
02.04.2021
30.03.2021
24.03.2021
09.03.2021
21.02.2021
17.01.2021
02.12.2020
13.09.2020
08.10.2020
13.09.2020
09.01.2020
30.08.2020
25.08.2020
14.08.2020
12.08.2020
30.07.2020
19.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
27.06.2020
27.06.2020
27.06.2020
26.06.2020
16.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
24.05.2020
19.05.2020
19.05.2020 Zwołanie
19.05.2020
19.05.2020
10.05.2020
05.05.2020
30.04.2020
28.04.2020
27.04.2020
27.04.2020
24.04.2020
23.04.2020 Zawiadomienie o zamiarze wydania dodatku do gry 112 Operator, ze sprzedaży którego zysk zostanie przeznaczony na cele związane ze zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2 i jej skutków
21.04.2020 Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B oraz wprowadzenie akcji serii B do obrotu
20.04.2020
20.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020

Raporty okresowe

 

Informacje o istotnych transakcjach

Obecnie brak informacji o istotnych transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane, spełniającej kryteria określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).