Raporty giełdowe

Raporty bieżące 

13.09.2020 Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Artificer: Science of MagicGamesOps RB 37_2020 popremierowy raport ASOM v2

01.09.2020
30.08.2020
25.08.2020
14.08.2020
12.08.2020
30.07.2020
19.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
27.06.2020
27.06.2020
27.06.2020
26.06.2020
16.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
24.05.2020
19.05.2020
19.05.2020 Zwołanie
19.05.2020
19.05.2020
10.05.2020
05.05.2020
30.04.2020
28.04.2020
27.04.2020
27.04.2020
24.04.2020
23.04.2020
21.04.2020
20.04.2020 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – PlayWay S.A.
Zał.
20.04.2020 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – Bartłomiej Gajewski
Zał.
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020

 

Raporty okresowe

 

Informacje o istotnych transakcjach

Obecnie brak informacji o istotnych transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane, spełniającej kryteria określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).