Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (22.03.2022)

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał

Formularz z pełnomocnictwem

Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji

Walne zgromadzenie akcjonariuszy