Kalendarium 

[2020]

2020.04.17 Pierwsze notowanie akcji i praw do akcji Games Operators SA na GPW w Warszawie