Rada Nadzorcza

Pan Jakub Ananicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiek: 30 lat

Adres służbowy: Faktorama SA, Włodarzewska 33, 02-384 Warszawa.

Jakub Ananicz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 2013 roku ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku International Business oraz licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość. 

Jakub Ananicz został powołany do Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekształcenia spółki (Repertorium A. Nr 1131/2019). Jakub Ananicz pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 15 maja 2019 roku tj. od daty rejestracji Spółki w KRS. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 15 maja 2021 roku, jednak mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (3-letnia kadencja za okres od 2019 roku do 2021 roku). 

Doświadczenie zawodowe:

 • 2019 – obecnie Emitent – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Faktorama Capital 1 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
 • 2016 – obecnie Faktorama Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – wspólnik;
 • 2016 – obecnie FR Capital Sp. z o.o. – Członek Zarządu;
 • 2019 – obecnie Tick Fund Sp. z o.o. – wspólnik;
 • 2016 – 2019 Arnulf Sp. z o.o. – wspólnik;
 • 2016 – 2017 Blisten Sp. z o.o. – wspólnik;
 • 2013 – obecnie Faktorama S.A – Prezes Zarządu, wspólnik;
 • 2013 – obecnie Homeprime Sp. z o.o. (dawniej: iWorld Group) – Przewodniczący Rady Nadzorczej, wspólnik;
 • 2010 – 2013 iWorld Group ltd – Prezes Zarządu;
 • 2009 – 2010 Software Operations – Dyrektor operacyjny.

Pan Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 44 lat

Adres służbowy: Taniegry.pl, ul. Śpiewaków 22/2, 03-029 Warszawa.

Grzegorz Czarnecki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 1988 roku ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, na kierunku ekonomia.

Grzegorz Czarnecki został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekształcenia spółki (Repertorium A. Nr 1131/2019). Grzegorz Czarnecki pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od dnia 15 maja 2019 roku tj. od daty rejestracji Spółki w KRS. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 15 maja 2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (3-letnia kadencja za okres od 2019 roku do 2021 roku). 

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie Circlegames S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie FreeMind S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Gaming Factory S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Ultimate Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Stolen Labs S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Moonlit S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie UF Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Pixel Flipper S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Console Labs S.A – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 – obecnie Black Mirror Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 
 • 2017 – obecnie Duality S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 – 2018 Creativeforge Games S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • 2017 – 2018 Art. Games Studio S.A. (poprzednio Big Flat Potato S.A.) – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2015 – obecnie PlayWay S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 1999 – 2005 Lyreco S.A. – Senior Sales Executive.

Dodatkowo Grzegorz Czarnecki od 2006 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Czarnecki Taniegry.pl. Przeważającą działalnością wykonywaną w ramach własnej działalności gospodarczej jest produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Pan Aleksy Uchański – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 45 lat

Adres służbowy: ul. Przy Parku 4, 05-080 Lipków. 

Aleksy Uchański posiada wykształcenie średnie. Jest dziennikarzem, specjalistą w dziedzinie mediów elektronicznych, gier komputerowych i prasy o grach. Aleksy Uchański był również redaktorem naczelnym magazynu Gambler, Komputer Świat GRY i PLAY. Przez wiele lat pełnił stanowiska kierownicze w polskiej branży mediów elektronicznych. Jest aktywnym inwestorem w branży gier komputerowych.

Aleksy Uchański został powołany do Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (Repertorium A. Nr 2034/2019). Aleksy Uchański pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od dnia 23 maja 2019 roku.

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 23 maja 2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (3-letnia kadencja za okres od 2019 roku do 2021 roku). 

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie Wastelands S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie PlayWay S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Warszawska Szkoła Filmowa – wykładowca na kierunku Tworzenie Gier i Multimedia;
 • 2017 – 2018 Art. Games Studio S.A. (poprzednio Big Flat Potato S.A.) – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 – 2018 Ultimate Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 
 • 2016 – 2018 Movie Games S.A. – Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • 2016 – 2017 PlayWay S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2014 – 2016 Edipresse Polska S.A. – Dyrektor ds. Digital Media; 
 • 2011 – 2014 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. – Chief Digital Officer; 
 • 2011 – 2014 IAB Polska Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 
 • 2010 – obecnie Wydawnictwo “Iskry” Sp. z o.o. – Prokurent; 
 • 2010 – 2016 Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego – Wiceprezes Zarządu; 
 • 2010 – 2014 oFeminin.pl Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej; 
 • 2010 – 2014 Onet S.A. – Dyrektor ds. Rozwoju Produktu; 
 • 2007 – 2010 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Wydawniczy segmentu komputerowego; Dyrektor Wydawniczy segmentu pism młodzieżowych;
 • 2010 – 2016 Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego – Wiceprezes Zarządu; 
 • 2000 – 2007 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. magazyny „Komputer Świat Gry”, „PLAY”, „Dobra Gra” – Redaktor Naczelny; 
 • 1995 – 2000 Wydawnictwo Lupus Sp. z o.o., magazyn Gambler – Redaktor Naczelny; 
 • 1992 – 1995 Spółdzielnia Bajtek, magazyn „Top Secret” – Zastępca Sekretarza Redakcji.

Pan Piotr Karbowski – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 33 lat

Adres służbowy: ul. Fedorowicza 19, 05-08- Hornówek.

Piotr Karbowski posiada wykształcenie techniczne średnie. Z zawodu jest technikiem elektronikiem. W 2005 roku ukończył Augustowskie Centrum Edukacyjne w specjalizacji technik elektronik. W 2008 ukończył policealną szkołę ochrony osób i mienia OCHIKARA w specjalizacji technik ochrony fizycznej osób i mienia. W 2007-2008 uczęszczał do Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, studiując informatykę. 

Piotr Karbowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekształcenia spółki (Repertorium A. Nr 1131/2019). Piotr Karbowski pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od dnia 15 maja 2019 roku tj. od daty rejestracji Spółki w KRS. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 15 maja 2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (3-letnia kadencja za okres od 2019 roku do 2021 roku). 

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie CreativeForge Games S.A. – Prezes Zarządu;
 • 2019 – obecnie Mobil Titans S.A. – wspólnik;
 • 2019 – obecnie Wastelands S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – 2019 Gameboom VR Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
 • 2018 – obecnie PlayWay Estonia OU – Prezes Zarządu;
 • 2018 – obecnie Stolen Labs S.A. – Prezes Zarządu;
 • 2018 – obecnie Pixel Flipper S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Ragged Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Console Labs S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Dodatkowo Piotr Karbowski od 2015 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa między innymi dotyczącego gier komputerowych. Ponadto, w latach 2015-2018 Piotr Karbowski prowadził własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. 

Pan Jakub Marszałkowski – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 40 lat

Adres służbowy: Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.

Jakub Marszałkowski posiada wykształcenie wyższe. W 2005 roku ukończył studia na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (obecnie Collegium Da Vinci). W 2010 roku ukończył studia magisterskie uzupełniające o specjalności Gospodarka Elektroniczna na kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej. Dodatkowo w 2017 roku ukończył studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyki. 

Jakub Marszałkowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekształcenia spółki (Repertorium A. Nr 1131/2019). Jakub Marszałkowski pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od dnia 15 maja 2019 roku tj. od daty rejestracji Spółki w KRS. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 15 maja 2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (3-letnia kadencja za okres od 2019 roku do 2021 roku). 

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 – obecnie Fundacja Vitruvio – Wiceprezes Zarządu, Współzałożyciel;
 • 2015 – obecnie Fundacja Indie Games Polska – Członek Rady Fundacji, Współzałożyciel;
 • 2013 – obecnie Politechnika Poznańska – asystent, adiunkt;
 • 2013 – obecnie Game Industry Conference – przewodniczący komitetu organizacyjnego;
 • 2010 – obecnie Periodyk „Homo Ludens” – członek redakcji.