Pan Jakub Ananicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jakub Ananicz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 2013 roku ukończył studia
magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku International Business oraz
licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

 

Pan Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Czarnecki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 1988 roku ukończył studia
magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale Ekonomiczno-
Rolniczym, na kierunku ekonomia.

 

Pan Aleksy Uchański – Członek Rady Nadzorczej
Aleksy Uchański posiada wykształcenie średnie. Jest dziennikarzem, specjalistą w dziedzinie mediów
elektronicznych, gier komputerowych i prasy o grach. Aleksy Uchański był również redaktorem
naczelnym magazynu Gambler, Komputer Świat GRY i PLAY. Przez wiele lat pełnił stanowiska
kierownicze w polskiej branży mediów elektronicznych. Jest aktywnym inwestorem w branży gier
komputerowych.

 

Pan Jakub Marszałkowski – Członek Rady Nadzorczej
Jakub Marszałkowski posiada wykształcenie wyższe. W 2005 roku ukończył studia na kierunku
Informatyka w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (obecnie
Collegium Da Vinci). W 2010 roku ukończył studia magisterskie uzupełniające o specjalności
Gospodarka Elektroniczna na kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej. Dodatkowo w 2017
roku uzyskał tytuł doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyki.

 

Pan Piotr Karbowski – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Karbowski posiada wykształcenie techniczne średnie. Z zawodu jest technikiem elektronikiem. W
2005 roku ukończył Augustowskie Centrum Edukacyjne – Technik Elektronik. W 2008 ukończył
policealną szkołę ochrony osób i mienia OCHIKARA – technik ochrony fizycznej osób i mienia. W
2007-2008 uczęszczał do Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych – Informatyka.