Informacje finansowe

Podstawowe wyniki finansowe (tys. PLN) 

2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 927 4 249 6 544
Zmiana stanu produktów 117 1 185 1 921
Koszty działalności operacyjnej 157 1 470 3 310
Zysk brutto 883 4 129 5 271
EBITDA 922 4 115 5 468
Zysk netto 749 3 512 4 231

 

Pobierz: Games Operators – wybrane dane finansowe [Excel