Informacje finansowe

Podstawowe wyniki finansowe (tys. PLN) 

2017 2018 2019 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 927 4 249 6 544 7 959
Zmiana stanu produktów 117 1 185 1 921 -517
Koszty działalności operacyjnej 157 1 470 3 310 5 508
Zysk brutto 883 4 129 5 271 2 365
EBITDA 922 4 115 5 468 2 763
Zysk netto 749 3 512 4 231 1 894

Pobierz: Games Operators – wybrane dane finansowe [Excel