O Spółce

Działalność

Games Operators S.A. to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Skupia się na rozwijaniu gier w modelu pay-to-play. Spółka historią sięga do 2015 r. i specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry 911 Operator (gra stworzona przez zespół Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka stawia na rozwój produkcji gier wysokiej jakości, tworzonych przez zespoły deweloperskie własne oraz kierowane przez Games Operators, zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Równoległa produkcja wielu tytułów minimalizuje ryzyko i zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia rynkowego sukcesu. 

Games Operators prowadzi dystrybucję i sprzedaż gier na większości rynków świata. Głównie są to rynki USA, UE (w szczególności Anglia, Francja, Niemcy), oraz Chiny. Sprzedaż gier tworzonych i wydawanych przez Games Operators realizowana jest za pośrednictwem globalnych internetowych platform sprzedaży takich jak Steam, Google Play, App Store, Nintendo eShop.

Wydane tytuły:

 • Rustler – Full Release (31 sierpnia 2021)
 • Natural Instincts (22 lipca 2021)
 • Rustler – Early Access (18 lutego 2021)
 • Artificer: Science of Magic (10 września 2020)
 • Transport INC (27 sierpnia 2020)
 • Paws and Soul (16 lipca 2020)
 • Cyber Ops (21 maja 2020)
 • BE-A Walker (7 maja 2020)
 • 112 Operator (23 kwietnia 2020)
 • Counter Terrorist Agency (5 grudnia 2019)
 • Radio Commander (10 października 2019)
 • 911 Operator (24 lutego 2017)
 • Aquarium Designer (23 października 2021)
 • CountryBalls Heroes (16.11.2021)

Nadchodzące tytuły:

 • Medic: Pacific War

Przewagi konkurencyjne Games Operators

 • efektywność kosztowa
 • unikalna technologia mapowa
 • silne konto na platformie Steam i współpraca z PlayWay, akcjonariuszem Spółki
 • rozpoznawalna marka dotychczasowych produkcji
 • możliwość cross promocji gier własnych i w ramach grupy PlayWay

Games Operators – Informacje o Spółce (Company Profile) – marzec 2020 r. [PDF]

Aktualności

Podsumowanie 3Q2021: https://youtu.be/_a6hkp9hvZc

Władze 

Zarząd

Bartek Gajewski – Prezes Games Operators SA

rok urodzenia: 1986

Założyciel i twórca Jutsu Games (w 100% spółka zależna Games Operators, obie spółki się połączyły). Tworzy gry od kilkunastu lat. W 2017 r. razem z PlayWay S.A. stworzył spółkę Games Operators. Był głównym projektantem i programistą 911 Operator. Twórca konceptów i projektów, na podstawie których powstają między innymi takie gry jak 112 Operator, Rustler, Transport INC. Uczestniczy także merytorycznie w produkcji pozostałych gier nad którymi pracuje Spółka. Bartek Gajewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie również prowadził przewód doktorski na wydziale telekomunikacji. Prywatnie pasjonat gier i broni białej.

Jakub Ananicz – Członek Zarządu Games Operators SA

rok urodzenia: 1988

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 10 lat związany ze start-upami i przedsiębiorczością. Założyciel platformy faktoringowej Faktorama SA.

Rada Nadzorcza

Pani Martyna Jagodzińska– Przewodnicząca Rady Nadzorczej

rok urodzenia: 1989

Martyna Jagodzińska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 2013 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.

Martyna Jagodzińska została powołana do Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie Uchwał nr 16A i 16B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Games Operators SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Doświadczenie zawodowe:

2019 – obecnie Freelancer
2011 – 2016 Deloitte Audyt – Senior Audit Consultant
2009 – 2011 BCG || EY Advisory || Rondo Partners || Martis Consulting

Pani Kamila Dulska Maksara – Członek Rady Nadzorczej

rok urodzenia: 1988

Prawnik, aktywna zawodowo od 2012 r . Od 2017 r. świadczy usługi doradztwa prawnego i biznesowego, różnym podmiotom z branży gamedev – od początkujących developerów i indyków, poprzez małe i średnie studia deweloperskie, na wydawcach kończąc. Wyspecjalizowana w problematyce praw autorskich oraz w prawie handlowym ze szczególnym naciskiem na corporate governance i relacje inwestorskie. Zwolenniczka propagowania wiedzy i budowania świadomości prawniczej wśród deweloperów podczas licznych konferencji branżowych zarówno polskich jak i międzynarodowych.

Pan Piotr Karbowski – Członek Rady Nadzorczej

rok urodzenia: 1985

Adres służbowy: ul. Fedorowicza 19, 05-08- Hornówek.

Piotr Karbowski posiada wykształcenie techniczne średnie. Z zawodu jest technikiem elektronikiem. W 2005 roku ukończył Augustowskie Centrum Edukacyjne w specjalizacji technik elektronik. W 2008 ukończył policealną szkołę ochrony osób i mienia OCHIKARA w specjalizacji technik ochrony fizycznej osób i mienia. W 2007-2008 uczęszczał do Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, studiując informatykę. 

Piotr Karbowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekształcenia spółki (Repertorium A. Nr 1131/2019). Piotr Karbowski pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od dnia 15 maja 2019 roku tj. od daty rejestracji Spółki w KRS. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 15 maja 2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (3-letnia kadencja za okres od 2019 roku do 2021 roku). 

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie CreativeForge Games S.A. – Prezes Zarządu;
 • 2019 – obecnie Mobil Titans S.A. – wspólnik;
 • 2019 – obecnie Wastelands S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – 2019 Gameboom VR Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
 • 2018 – obecnie PlayWay Estonia OU – Prezes Zarządu;
 • 2018 – obecnie Stolen Labs S.A. – Prezes Zarządu;
 • 2018 – obecnie Pixel Flipper S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Ragged Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Console Labs S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Dodatkowo Piotr Karbowski od 2015 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa między innymi dotyczącego gier komputerowych. Ponadto, w latach 2015-2018 Piotr Karbowski prowadził własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. 

Pan Jakub Marszałkowski – Członek Rady Nadzorczej

rok urodzenia: 1978

Adres służbowy: Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.

Jakub Marszałkowski posiada wykształcenie wyższe. W 2005 roku ukończył studia na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (obecnie Collegium Da Vinci). W 2010 roku ukończył studia magisterskie uzupełniające o specjalności Gospodarka Elektroniczna na kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej. Dodatkowo w 2017 roku ukończył studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyki. 

Jakub Marszałkowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekształcenia spółki (Repertorium A. Nr 1131/2019). Jakub Marszałkowski pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od dnia 15 maja 2019 roku tj. od daty rejestracji Spółki w KRS. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 15 maja 2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (3-letnia kadencja za okres od 2019 roku do 2021 roku). 

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 – obecnie Fundacja Vitruvio – Wiceprezes Zarządu, Współzałożyciel;
 • 2015 – obecnie Fundacja Indie Games Polska – Członek Rady Fundacji, Współzałożyciel;
 • 2013 – obecnie Politechnika Poznańska – asystent, adiunkt;
 • 2013 – obecnie Game Industry Conference – przewodniczący komitetu organizacyjnego;
 • 2010 – obecnie Periodyk „Homo Ludens” – członek redakcji.

Pan Piotr Bator – Członek Rady Nadzorczej

rok urodzenia: 17.07.1993

Piotr Bator posiada wykształcenie wyższe: w 2019 r ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość.

Doświadczenie zawodowe:

2021 – obecnie T-Mobile Polska, Starszy Analityk | Dział Strategii Korporacyjnej
2020 – 2021 Ciech S.A.,  Analityk

2019-2020 Kearney, Młodszy Analityk

2019 Forevest Capital Partners , Praktykant

205-2016, PKO BP, Asystent Prezesa Zarządu

Komitet Audytu

Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) Członków, są to:

 • Martyna Jagodzińska – Przewodnicząca Komitetu Audytu;
 • Piotr Bator – Członek Komitetu Audytu;
 • Jakub Marszałkowski – Członek Komitetu Audytu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Członkami Komitetu Audytu spełniającymi wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW kryteria niezależności są Martyna Jagodzińska oraz Jakub Marszałkowski.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Członkowie Komitetu Audytu spełniają wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach kryteria w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczącej branży Spółki. Dodatkowo Martyna Jagodzińska spełnia wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Strategia Rozwoju

Podstawowym założeniem strategii Spółki jest budowa zdywersyfikowanego portfolio wysokiej jakości gier komputerowych. Spółka skupia się na grach o potencjalnie długim cyklu życia, które mają potencjał do rozbudowy o dodatkowe płatne elementy rozgrywki (DLC) oraz o kolejne odsłony gry (sequele). 

Games Operators zamierza rozwijać działalność wydawniczą gier o budżetach od 250 tys. zł do 2 mln zł. Spółka posiada zasoby i kompetencje do jednoczesnego nadzorowania produkcji 10 – 20 gier co przekłada się na 4 do 8 premier rocznie, w zależności od wielkości i stopnia złożoności gier. Games Operators stawia na współprace z małymi (od 2 do 20 osób) zespołami deweloperskimi, które posiadają już doświadczenie w produkcji gier. Dzięki ciągłemu i szerokiemu wsparciu ze strony Spółki możliwe jest dostarczanie wysokiej jakości gier przez takie zespoły deweloperskie. Strategia oparta o współprace z małymi, młodymi zespołami, które są wspierane doświadczeniem i zasobami Games Operators umożliwia produkcję wysokiej jakości gier przy zachowaniu dużej efektywności kosztowej.