O Spółce

Działalność

Games Operators S.A. to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Skupia się na rozwijaniu gier w modelu pay-to-play. Spółka historią sięga do 2015 r. i specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry 911 Operator (gra stworzona przez zespół Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka stawia na rozwój produkcji gier wysokiej jakości, tworzonych przez zespoły deweloperskie własne oraz kierowane przez Games Operators, zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Równoległa produkcja wielu tytułów minimalizuje ryzyko i zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia rynkowego sukcesu. 

Games Operators prowadzi dystrybucję i sprzedaż gier na większości rynków świata. Głównie są to rynki USA, UE (w szczególności Anglia, Francja, Niemcy), oraz Chiny. Sprzedaż gier tworzonych i wydawanych przez Games Operators realizowana jest za pośrednictwem globalnych internetowych platform sprzedaży takich jak Steam, Google Play, App Store, Nintendo eShop.

Wydane Tytuły:

 • Cyber Ops (21 Maja 2020)
 • BE-A Walker (7 maja 2020)
 • 112 Operator (23 kwietnia 2020)
 • Counter Terrorist Agency (5 grudnia 2019)
 • Radio Commander (10 października 2019)
 • 911 Operator (24 lutego 2017)

Nadchodzące tytuly:

 • Reptiles: In Hunt (Q3 2020)
 • Artificer: Science of Magic (19 czerwca 2020)
 • Transport INC (Q2 2020)
 • Paws and Soul (2020)
 • Rustler (Grand Theft Horse) (TBA)
 • CountryBalls Heroes (2020)
 • Natural Instincts (TBA)
 • Intergalactic Transfer Station (Q3 2021)

 

Przewagi konkurencyjne Games Operators

 • efektywność kosztowa
 • unikalna technologia mapowa
 • silne konto na platformie Steam i współpraca z PlayWay, akcjonariuszem Spółki
 • rozpoznawalna marka dotychczasowych produkcji
 • możliwość cross promocji gier własnych i w ramach grupy PlayWay

Games Operators – Informacje o Spółce (Company Profile) – marzec 2020 r. [PDF]

 

Władze 

Zarząd

Bartek Gajewski, prezes Games Operators SA

Założyciel i twórca Jutsu Games (w 100% spółka zależna Games Operators, obie spółki się połączyły). Tworzy gry od kilkunastu lat. W 2017 r. razem z PlayWay S.A. stworzył spółkę Games Operators. Był głównym projektantem i programistą 911 Operator. Twórca konceptów i projektów, na podstawie których powstają między innymi takie gry jak 112 Operator, Rustler, Transport INC. Uczestniczy także merytorycznie w produkcji pozostałych gier nad którymi pracuje Spółka. Bartek Gajewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie również prowadził przewód doktorski na wydziale telekomunikacji. Prywatnie pasjonat gier i broni białej.

Jakub Ananicz, członek Zarządu Games Operators SA

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 10 lat związany ze start-upami i przedsiębiorczością. Założyciel platformy faktoringowej Faktorama SA.

 

Rada Nadzorcza

Pani Martyna Jagodzińska– Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wiek: 31 lat

Martyna Jagodzińśka posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 2013 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. 

Martyna Jagodzińśka została powołana do Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 16A i 16B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Games Operators SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Freelancer
 • 2011 – 2016 Deloitte Audyt Senior Audit Consultant
 • 2009 – 2011 BCG || EY Advisory || Rondo Partners || Martis Consulting

Pan Jakub Rafał – Członek Rady Nadzorczej

Jakub Rafał posiada 10 letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, specjalizując się w sektorach m.n.: gier komputerowych, IT oraz nowych technologii. Jakub Rafał jest jedną z najbardziej doświadczonych osób pokrywających sektor gier komputerowych na GPW, pierwsza rekomendacja na 11B Studios (przy cenie akcji 61.5zł) oraz CD Projekt (przy cenie akcji 24.8zł) wydane w maju 2015.

Doświadczenie zawodowe: 

 • obecnie – własna działalność gospodarcza związana z doradztwem i wsparciem merytorycznym spółek z sektora gier komputerowych
 • 11.2017 – 03.2020 Ipopema TFI – Analityk Akcji
 • 07.2016 – 10.2017 Vestor Dom Maklerski – Analityk Akcji
 • 10.2014 – 06.2016 Noble Securities – Analityk Akcji
 • 05.2010 – 08.2014 Wood&Company – Młodszy Analityk Akcji

Pan Aleksy Uchański – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 45 lat

Adres służbowy: ul. Przy Parku 4, 05-080 Lipków. 

Aleksy Uchański posiada wykształcenie średnie. Jest dziennikarzem, specjalistą w dziedzinie mediów elektronicznych, gier komputerowych i prasy o grach. Aleksy Uchański był również redaktorem naczelnym magazynu Gambler, Komputer Świat GRY i PLAY. Przez wiele lat pełnił stanowiska kierownicze w polskiej branży mediów elektronicznych. Jest aktywnym inwestorem w branży gier komputerowych.

Aleksy Uchański został powołany do Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (Repertorium A. Nr 2034/2019). Aleksy Uchański pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od dnia 23 maja 2019 roku.

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 23 maja 2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (3-letnia kadencja za okres od 2019 roku do 2021 roku). 

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie Wastelands S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie PlayWay S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Warszawska Szkoła Filmowa – wykładowca na kierunku Tworzenie Gier i Multimedia;
 • 2017 – 2018 Art. Games Studio S.A. (poprzednio Big Flat Potato S.A.) – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 – 2018 Ultimate Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 
 • 2016 – 2018 Movie Games S.A. – Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • 2016 – 2017 PlayWay S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2014 – 2016 Edipresse Polska S.A. – Dyrektor ds. Digital Media; 
 • 2011 – 2014 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. – Chief Digital Officer; 
 • 2011 – 2014 IAB Polska Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 
 • 2010 – obecnie Wydawnictwo “Iskry” Sp. z o.o. – Prokurent; 
 • 2010 – 2016 Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego – Wiceprezes Zarządu; 
 • 2010 – 2014 oFeminin.pl Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej; 
 • 2010 – 2014 Onet S.A. – Dyrektor ds. Rozwoju Produktu; 
 • 2007 – 2010 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Wydawniczy segmentu komputerowego; Dyrektor Wydawniczy segmentu pism młodzieżowych;
 • 2010 – 2016 Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego – Wiceprezes Zarządu; 
 • 2000 – 2007 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. magazyny „Komputer Świat Gry”, „PLAY”, „Dobra Gra” – Redaktor Naczelny; 
 • 1995 – 2000 Wydawnictwo Lupus Sp. z o.o., magazyn Gambler – Redaktor Naczelny; 
 • 1992 – 1995 Spółdzielnia Bajtek, magazyn „Top Secret” – Zastępca Sekretarza Redakcji.

Pan Piotr Karbowski – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 33 lat

Adres służbowy: ul. Fedorowicza 19, 05-08- Hornówek.

Piotr Karbowski posiada wykształcenie techniczne średnie. Z zawodu jest technikiem elektronikiem. W 2005 roku ukończył Augustowskie Centrum Edukacyjne w specjalizacji technik elektronik. W 2008 ukończył policealną szkołę ochrony osób i mienia OCHIKARA w specjalizacji technik ochrony fizycznej osób i mienia. W 2007-2008 uczęszczał do Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, studiując informatykę. 

Piotr Karbowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekształcenia spółki (Repertorium A. Nr 1131/2019). Piotr Karbowski pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od dnia 15 maja 2019 roku tj. od daty rejestracji Spółki w KRS. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 15 maja 2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (3-letnia kadencja za okres od 2019 roku do 2021 roku). 

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie CreativeForge Games S.A. – Prezes Zarządu;
 • 2019 – obecnie Mobil Titans S.A. – wspólnik;
 • 2019 – obecnie Wastelands S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – 2019 Gameboom VR Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
 • 2018 – obecnie PlayWay Estonia OU – Prezes Zarządu;
 • 2018 – obecnie Stolen Labs S.A. – Prezes Zarządu;
 • 2018 – obecnie Pixel Flipper S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Ragged Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Console Labs S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Dodatkowo Piotr Karbowski od 2015 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa między innymi dotyczącego gier komputerowych. Ponadto, w latach 2015-2018 Piotr Karbowski prowadził własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. 

Pan Jakub Marszałkowski – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 40 lat

Adres służbowy: Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.

Jakub Marszałkowski posiada wykształcenie wyższe. W 2005 roku ukończył studia na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (obecnie Collegium Da Vinci). W 2010 roku ukończył studia magisterskie uzupełniające o specjalności Gospodarka Elektroniczna na kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej. Dodatkowo w 2017 roku ukończył studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyki. 

Jakub Marszałkowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekształcenia spółki (Repertorium A. Nr 1131/2019). Jakub Marszałkowski pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od dnia 15 maja 2019 roku tj. od daty rejestracji Spółki w KRS. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 15 maja 2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (3-letnia kadencja za okres od 2019 roku do 2021 roku). 

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 – obecnie Fundacja Vitruvio – Wiceprezes Zarządu, Współzałożyciel;
 • 2015 – obecnie Fundacja Indie Games Polska – Członek Rady Fundacji, Współzałożyciel;
 • 2013 – obecnie Politechnika Poznańska – asystent, adiunkt;
 • 2013 – obecnie Game Industry Conference – przewodniczący komitetu organizacyjnego;
 • 2010 – obecnie Periodyk „Homo Ludens” – członek redakcji.

 

Komitet Audytu

Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) Członków. Na dzień ____

 • Martyna Jagodzińska – Przewodniczący Komitetu Audytu;
 • Aleksy Uchański – Członek Komitetu Audytu;
 • Jakub Marszałkowski – Członek Komitetu Audytu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Członkami Komitetu Audytu spełniającymi wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW kryteria niezależności są Jakub Ananicz oraz Jakub Marszałkowski.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Członkowie Komitetu Audytu spełniają wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach kryteria w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczącej branży Spółki. Dodatkowo Jakub Ananicz spełnia wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Strategia Rozwoju

Podstawowym założeniem strategii Spółki jest budowa zdywersyfikowanego portfolio wysokiej jakości gier komputerowych. Spółka skupia się na grach o potencjalnie długim cyklu życia, które mają potencjał do rozbudowy o dodatkowe płatne elementy rozgrywki (DLC) oraz o kolejne odsłony gry (sequele). 

Games Operators zamierza rozwijać działalność wydawniczą gier o budżetach od 250 tys. zł do 2 mln zł. Spółka posiada zasoby i kompetencje do jednoczesnego nadzorowania produkcji 10 – 20 gier co przekłada się na 4 do 8 premier rocznie, w zależności od wielkości i stopnia złożoności gier. Games Operators stawia na współprace z małymi (od 2 do 20 osób) zespołami deweloperskimi, które posiadają już doświadczenie w produkcji gier. Dzięki ciągłemu i szerokiemu wsparciu ze strony Spółki możliwe jest dostarczanie wysokiej jakości gier przez takie zespoły deweloperskie. Strategia oparta o współprace z małymi, młodymi zespołami, które są wspierane doświadczeniem i zasobami Games Operators umożliwia produkcję wysokiej jakości gier przy zachowaniu dużej efektywności kosztowej.