Projekt NCBR

Spółka Games Operators realizuje projekt pt.:”Opracowanie zaawansowanych algorytmów do budowania sztucznej inteligencji generowania świata gry w oparciu o podstawowe dane z map przy wykorzystaniu metod uczenia przez wzmocnienie na potrzeby innowacyjnych modułów w grze o roboczym tytule Urban Warfare”

Celem projektu jest: opracowanie innowacyjnego narzędzia do tworzenia gier umożlwiającego generowanie świata gry w oparciu o podstawowe dane z map przy wykorzystaniu metod uczenia przez wzmocnienie.

Planowane efekty: 

Wartość projektu: 5 232 210,00 zł

Dofinansowanie: 2 917 419,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe