Relacje Inwestorskie

O Spółce

Działalność

Games Operators S.A. to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Skupia się na rozwijaniu gier w modelu pay-to-play. Spółka historią sięga do 2015 r. i specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry 911 Operator (gra stworzona przez zespół Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka stawia na rozwój produkcji gier wysokiej jakości, tworzonych przez zespoły deweloperskie własne oraz kierowane przez Games Operators, zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Równoległa produkcja wielu tytułów minimalizuje ryzyko i zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia rynkowego sukcesu. 

Games Operators prowadzi dystrybucję i sprzedaż gier na większości rynków świata. Głównie są to rynki USA, UE (w szczególności Anglia, Francja, Niemcy), oraz Chiny. Sprzedaż gier tworzonych i wydawanych przez Games Operators realizowana jest za pośrednictwem globalnych internetowych platform sprzedaży takich jak Steam, Google Play, App Store, Nintendo eShop.

 

Przewagi konkurencyjne Games Operators

 • efektywność kosztowa
 • unikalna technologia mapowa
 • silne konto na platformie Steam i współpraca z PlayWay, akcjonariuszem Spółki
 • rozpoznawalna marka dotychczasowych produkcji
 • możliwość cross promocji gier własnych i w ramach grupy PlayWay

Games Operators – Informacje o Spółce (Company Profile) – marzec 2020 r. [PDF]

Władze 

Zarząd

Bartek Gajewski, prezes Games Operator

Założyciel i twórca Jutsu Games (w 100% spółka zależna Games Operators, obie spółki się połączyły). Tworzy gry od kilkunastu lat. W 2017 r. razem z PlayWay S.A. stworzył spółkę Games Operators. Był głównym projektantem i programistą 911 Operator. Twórca konceptów i projektów, na podstawie których powstają między innymi takie gry jak 112 Operator, Rustler, Transport INC. Uczestniczy także merytorycznie w produkcji pozostałych gier nad którymi pracuje Spółka. Bartek Gajewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie również prowadził przewód doktorski na wydziale telekomunikacji. Prywatnie pasjonat gier i broni białej.

 

Rada Nadzorcza

Pan Jakub Ananicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiek: 30 lat

Adres służbowy: Faktorama SA, Włodarzewska 33, 02-384 Warszawa.

Jakub Ananicz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 2013 roku ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku International Business oraz licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość. 

Jakub Ananicz został powołany do Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekształcenia spółki (Repertorium A. Nr 1131/2019). Jakub Ananicz pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 15 maja 2019 roku tj. od daty rejestracji Spółki w KRS. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 15 maja 2021 roku, jednak mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (3-letnia kadencja za okres od 2019 roku do 2021 roku). 

Doświadczenie zawodowe:

 • 2019 – obecnie Emitent – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Faktorama Capital 1 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
 • 2016 – obecnie Faktorama Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – wspólnik;
 • 2016 – obecnie FR Capital Sp. z o.o. – Członek Zarządu;
 • 2019 – obecnie Tick Fund Sp. z o.o. – wspólnik;
 • 2016 – 2019 Arnulf Sp. z o.o. – wspólnik;
 • 2016 – 2017 Blisten Sp. z o.o. – wspólnik;
 • 2013 – obecnie Faktorama S.A – Prezes Zarządu, wspólnik;
 • 2013 – obecnie Homeprime Sp. z o.o. (dawniej: iWorld Group) – Przewodniczący Rady Nadzorczej, wspólnik;
 • 2010 – 2013 iWorld Group ltd – Prezes Zarządu;
 • 2009 – 2010 Software Operations – Dyrektor operacyjny.

Pan Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 44 lat

Adres służbowy: Taniegry.pl, ul. Śpiewaków 22/2, 03-029 Warszawa.

Grzegorz Czarnecki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 1988 roku ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, na kierunku ekonomia.

Grzegorz Czarnecki został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekształcenia spółki (Repertorium A. Nr 1131/2019). Grzegorz Czarnecki pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od dnia 15 maja 2019 roku tj. od daty rejestracji Spółki w KRS. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 15 maja 2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (3-letnia kadencja za okres od 2019 roku do 2021 roku). 

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie Circlegames S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie FreeMind S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Gaming Factory S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Ultimate Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Stolen Labs S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Moonlit S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie UF Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Pixel Flipper S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Console Labs S.A – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 – obecnie Black Mirror Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 
 • 2017 – obecnie Duality S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 – 2018 Creativeforge Games S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • 2017 – 2018 Art. Games Studio S.A. (poprzednio Big Flat Potato S.A.) – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2015 – obecnie PlayWay S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 1999 – 2005 Lyreco S.A. – Senior Sales Executive.

Dodatkowo Grzegorz Czarnecki od 2006 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Czarnecki Taniegry.pl. Przeważającą działalnością wykonywaną w ramach własnej działalności gospodarczej jest produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Pan Aleksy Uchański – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 45 lat

Adres służbowy: ul. Przy Parku 4, 05-080 Lipków. 

Aleksy Uchański posiada wykształcenie średnie. Jest dziennikarzem, specjalistą w dziedzinie mediów elektronicznych, gier komputerowych i prasy o grach. Aleksy Uchański był również redaktorem naczelnym magazynu Gambler, Komputer Świat GRY i PLAY. Przez wiele lat pełnił stanowiska kierownicze w polskiej branży mediów elektronicznych. Jest aktywnym inwestorem w branży gier komputerowych.

Aleksy Uchański został powołany do Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (Repertorium A. Nr 2034/2019). Aleksy Uchański pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od dnia 23 maja 2019 roku.

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 23 maja 2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (3-letnia kadencja za okres od 2019 roku do 2021 roku). 

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie Wastelands S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie PlayWay S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Warszawska Szkoła Filmowa – wykładowca na kierunku Tworzenie Gier i Multimedia;
 • 2017 – 2018 Art. Games Studio S.A. (poprzednio Big Flat Potato S.A.) – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 – 2018 Ultimate Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 
 • 2016 – 2018 Movie Games S.A. – Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • 2016 – 2017 PlayWay S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2014 – 2016 Edipresse Polska S.A. – Dyrektor ds. Digital Media; 
 • 2011 – 2014 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. – Chief Digital Officer; 
 • 2011 – 2014 IAB Polska Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 
 • 2010 – obecnie Wydawnictwo “Iskry” Sp. z o.o. – Prokurent; 
 • 2010 – 2016 Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego – Wiceprezes Zarządu; 
 • 2010 – 2014 oFeminin.pl Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej; 
 • 2010 – 2014 Onet S.A. – Dyrektor ds. Rozwoju Produktu; 
 • 2007 – 2010 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Wydawniczy segmentu komputerowego; Dyrektor Wydawniczy segmentu pism młodzieżowych;
 • 2010 – 2016 Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego – Wiceprezes Zarządu; 
 • 2000 – 2007 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. magazyny „Komputer Świat Gry”, „PLAY”, „Dobra Gra” – Redaktor Naczelny; 
 • 1995 – 2000 Wydawnictwo Lupus Sp. z o.o., magazyn Gambler – Redaktor Naczelny; 
 • 1992 – 1995 Spółdzielnia Bajtek, magazyn „Top Secret” – Zastępca Sekretarza Redakcji.

Pan Piotr Karbowski – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 33 lat

Adres służbowy: ul. Fedorowicza 19, 05-08- Hornówek.

Piotr Karbowski posiada wykształcenie techniczne średnie. Z zawodu jest technikiem elektronikiem. W 2005 roku ukończył Augustowskie Centrum Edukacyjne w specjalizacji technik elektronik. W 2008 ukończył policealną szkołę ochrony osób i mienia OCHIKARA w specjalizacji technik ochrony fizycznej osób i mienia. W 2007-2008 uczęszczał do Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, studiując informatykę. 

Piotr Karbowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekształcenia spółki (Repertorium A. Nr 1131/2019). Piotr Karbowski pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od dnia 15 maja 2019 roku tj. od daty rejestracji Spółki w KRS. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 15 maja 2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (3-letnia kadencja za okres od 2019 roku do 2021 roku). 

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – obecnie CreativeForge Games S.A. – Prezes Zarządu;
 • 2019 – obecnie Mobil Titans S.A. – wspólnik;
 • 2019 – obecnie Wastelands S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2019 – 2019 Gameboom VR Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
 • 2018 – obecnie PlayWay Estonia OU – Prezes Zarządu;
 • 2018 – obecnie Stolen Labs S.A. – Prezes Zarządu;
 • 2018 – obecnie Pixel Flipper S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Ragged Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2018 – obecnie Console Labs S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Dodatkowo Piotr Karbowski od 2015 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa między innymi dotyczącego gier komputerowych. Ponadto, w latach 2015-2018 Piotr Karbowski prowadził własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. 

Pan Jakub Marszałkowski – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 40 lat

Adres służbowy: Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.

Jakub Marszałkowski posiada wykształcenie wyższe. W 2005 roku ukończył studia na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (obecnie Collegium Da Vinci). W 2010 roku ukończył studia magisterskie uzupełniające o specjalności Gospodarka Elektroniczna na kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej. Dodatkowo w 2017 roku ukończył studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyki. 

Jakub Marszałkowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekształcenia spółki (Repertorium A. Nr 1131/2019). Jakub Marszałkowski pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od dnia 15 maja 2019 roku tj. od daty rejestracji Spółki w KRS. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 15 maja 2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (3-letnia kadencja za okres od 2019 roku do 2021 roku). 

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2019 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 – obecnie Fundacja Vitruvio – Wiceprezes Zarządu, Współzałożyciel;
 • 2015 – obecnie Fundacja Indie Games Polska – Członek Rady Fundacji, Współzałożyciel;
 • 2013 – obecnie Politechnika Poznańska – asystent, adiunkt;
 • 2013 – obecnie Game Industry Conference – przewodniczący komitetu organizacyjnego;
 • 2010 – obecnie Periodyk „Homo Ludens” – członek redakcji.

 

Komitet Audytu

Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) Członków. Na dzień ____

 • Jakub Ananicz – Przewodniczący Komitetu Audytu;
 • Aleksy Uchański – Członek Komitetu Audytu;
 • Jakub Marszałkowski – Członek Komitetu Audytu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Członkami Komitetu Audytu spełniającymi wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW kryteria niezależności są Jakub Ananicz oraz Jakub Marszałkowski.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Członkowie Komitetu Audytu spełniają wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach kryteria w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczącej branży Spółki. Dodatkowo Jakub Ananicz spełnia wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Strategia Rozwoju

Podstawowym założeniem strategii Spółki jest budowa zdywersyfikowanego portfolio wysokiej jakości gier komputerowych. Spółka skupia się na grach o potencjalnie długim cyklu życia, które mają potencjał do rozbudowy o dodatkowe płatne elementy rozgrywki (DLC) oraz o kolejne odsłony gry (sequele). 

Games Operators zamierza rozwijać działalność wydawniczą gier o budżetach od 250 tys. zł do 2 mln zł. Spółka posiada zasoby i kompetencje do jednoczesnego nadzorowania produkcji 10 – 20 gier co przekłada się na 4 do 8 premier rocznie, w zależności od wielkości i stopnia złożoności gier. Games Operators stawia na współprace z małymi (od 2 do 20 osób) zespołami deweloperskimi, które posiadają już doświadczenie w produkcji gier. Dzięki ciągłemu i szerokiemu wsparciu ze strony Spółki możliwe jest dostarczanie wysokiej jakości gier przez takie zespoły deweloperskie. Strategia oparta o współprace z małymi, młodymi zespołami, które są wspierane doświadczeniem i zasobami Games Operators umożliwia produkcję wysokiej jakości gier przy zachowaniu dużej efektywności kosztowej.

 

Akcje na GPW 

Notowania

 

Akcje Games Operators SA zadebiutowały na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 17 kwietnia 2020 r. Akcje Spółki notowane są na rynku równoległym w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GAMEOPS” i oznaczeniem „GOP”.

 

Akcjonariat 

 

Kapitał spółki Games Operators S.A. wynosi ….. zł i dzieli się na 5.350.000 akcji. Akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Struktura akcjonariatu Games Operators SA

 

Akcjonariusze Games Operators posiadający co najmniej 5% głosów na WZ Liczba akcji Udział
w kapitale zakładowym
Liczba głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Barłomiej Gajewski 2.249.000 42,04% 2.249.000 42,04%
PlayWay S.A. 2.001.000 37,40% 2.001.000 37,40%
Rockbridge TFI SA 303.958 5,68% 303.958 5,68%
Pozostali 796.042‬ 14,88% 796.042‬ 14,88%
Razem 5.350.000 100,00% 5.350.000 100,00%

Historia operacji na akcjach 

 

Pierwsze notowanie

14 kwietnia 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji oraz praw do akcji Games Operators SA i wyznaczył pierwszy dzień notowań na 17 kwietnia 2020 r.

Prospekt emisyjny

 

Prospekt Games Operators SA zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 lutego 2020 r. [PDF]

Komunikat aktualizujący nr 1 – Umowa o Plasowanie Akcji [PDF]

Komunikat aktualizujący nr 2 – Lista Punktów Obsługi Klienta Członków Konsorcjum Detalicznego [PDF]

Komunikat aktualizujący nr 3 – Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych na Akcje Oferowane  [PDF]

Informacja o ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty [PDF]

Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych z dnia 18 marca 2020 roku [PDF]

 

 

Dywidenda 

 

Polityka dywidendowa

Games Operators SA nie posiada sformalizowanej polityki dywidendy. Spółka nie wypłacała dywidendy od momentu powstania, w tym za lata objęte Historycznymi Informacjami Finansowymi. 

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy w przyszłości, każdorazowo, będzie podlegać przeglądowi przez Zarząd w zależności od okoliczności. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu czynników istotnych dla Emitenta, w tym między innymi modelu biznesowego, perspektyw dla dalszej działalności Spółki, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej Emitenta oraz wskaźników zadłużenia. 

W przyszłości Emitent zamierza przeznaczać do 90% zysku na dywidendę, pod warunkiem, że po wypłacie dywidendy, środki na rachunku Emitenta będą wystarczające do sfinansowania wszystkich projektów gier znajdujących się w portfelu rozwijanych produkcji Spółki.

Informacje finansowe 

 

Podstawowe wyniki finansowe (tys. PLN) 

2017 2018 1-3Q 2019
Przychody 1 044 5 434 6 171
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 927 4 249 4 257
Zmiana stanu produktów 117 1 185 1 804
Koszty działalności operacyjnej 157 1 470 2 271
Zysk brutto 883 4 129 4 051
EBITDA 922 4 115 4 033
Zysk netto 749 3 512 3 685
Rentowność netto 80,8% 82,7% 87,6%

 

Pobierz: Games Operators – wybrane dane finansowe [Excel

Raporty giełdowe

Raporty bieżące 

16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
20.04.2020 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – Bartłomiej Gajewski
Zal.
20.04.2020 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – PlayWay S.A.
Zal.
21.04.2020
23.04.2020
24.04.2020
27.04.2020
27.04.2020
28.04.2020
30.04.2020
05.05.2020
10.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
19.05.2020 Zwołanie
19.05.2020
24.05.2020

Raporty okresowe

 

Informacje o istotnych transakcjach

Obecnie brak informacji o istotnych transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane, spełniającej kryteria określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Ład korporacyjny

Kalendarium 

 

[2020]

2020.04.17 Pierwsze notowanie akcji i praw do akcji Games Operators SA na GPW w Warszawie

Rozporządzenie MAR

 

Akcje Games Operators S.A. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym Spółkę obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR członkowie władz Spółki oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania Games Operators i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Spółki. 

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach dostępne jest na stronie Urzędu pod linkiem

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać na adresy e-mail:

Games Operators S.A.: contact@gameops.pl 

KNF: notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl

Osoba blisko związana oznacza:

 1. a) małżonka;
 2. b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
 3. c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
 4. d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek władz Games Operators SA lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

Kontakt dla inwestorów 

Games Operators S.A.
Barbara Gańko
barbara@gameops.pl
tel. 782344221